Miniconferentie over verbetering leefbaarheid Filmwijk

07 november 2009 09:54

FILMWIJK - De Stichting Platform Filmwijk heeft voor alle bewoners van Filmwijk een miniconferentie georganiseerd. Afgelopen maandag vond het plaats in het Baken Park Lyceum.


Bewoners en leden van het platform spraken tijdens de bijeenkomst over de wijze waarop de Leefbaarheid in de Filmwijk kan worden verbeterd. Basis daarvoor vormen drie wijkpanels die in 2007 en 2008 gehouden zijn. Toen is bewoners gevraagd over wijktoezicht, toestand openbare ruimte, veiligheid, groenvoorziening en onderhoud, vandalisme, het Lumierèpark, lawaaioverlast en verkeersdrukte / parkeren.
Vivian Vijn, van de griffie van de gemeente Almere die de gehouden wijkpanels mede heeft verzorgd en ondersteund, heeft de uitkomsten van de wijkpanels gepresenteerd.
Een panel, onder leiding van Filmwijker en oud-politicus Martin Wiegertjes, reageerde op de uitkomst. Voor wie deze terug wil lezen: www.filmwijkalmere.nl.