Misleidende advertentieverkoop gemeentegids

22 februari 2012 06:00

ALMERE – Een aantal ondernemers in Almere zijn vorige week ten onrechte benaderd door een bedrijf dat beweert namens de gemeente Almere advertenties te werven voor een gemeentegids.


De gemeente Almere doet, voor wat betreft de print- en digitale gemeentegids, alleen zaken met Akse Media B.V. Akse Media adviseert Almeerse ondernemers extra alert te zijn wanneer ze telefonisch, per fax of e-mail benaderd worden om een advertentie of vermelding in een gids goed te keuren of te betalen.
Van Akse Media starten Job Oosterman en Bart de Boer binnenkort om namens de gemeente Almeerse bedrijven en instellingen te benaderen. Zij kunnen de officiële aanbevelingsbrief van de gemeente daarbij tonen. Bij twijfel kunnen ondernemers daar naar vragen.
De officiële gemeentegids Almere verschijnt oktober/november 2012. Alle adverteerders krijgen na verschijning een bewijsexemplaar met bijbehorende factuur, zodat gezien kan worden waarvoor betaald dient te worden.
Meer informatie: Job Oosterman, 06-46078853 en Bart de Boer, 06-52076633.