Mobiliteitsplan Almere gepresenteerdMeer mensen op de fiets

22 februari 2012 06:00

ALMERE – De gemeente presenteerde woensdag 15 februari nieuwe beleidskeuzes op het gebied van verkeer en vervoer in het ‘Mobiliteitsplan Almere: veilig en gezond op weg naar de toekomst’. Almere wil meer mensen op de fiets, minder strikt de gescheiden verkeersstructuur doorvoeren, de snelle en frequente busverbindingen in stand houden en zorgen voor veilige en prettige looproutes in de stad.


Almere telt inmiddels ruim 190.000 inwoners en het Rijk heeft Almere gevraagd verder te groeien met 60.000 woningen. Groei en ontwikkeling moet op duurzame wijze gebeuren.
De diversiteit moet worden vergroot op het vlak van woningtype, bevolkingssamenstelling en werkgelegenheid. Het verkeerssysteem vervult hierin een belangrijke rol. Het gaat niet alleen om een goede bereikbaarheid, maar ook om de wijze waarop verkeer en vervoer wordt ingebed in de stad.

Stadsstraten

Een van de beleidskeuzes is de introductie van stadsstraten. Dit zijn straten of lanen die een meer stedelijke uitstraling hebben doordat het verkeer niet strikt van de omgeving gescheiden wordt. Zo wordt veel gewonnen op het gebied van beleving, inpassing en sociale veiligheid.
Fietspaden tussen stadsdelen

De interne bereikbaarheid blijft gehandhaafd. Dat geldt voor zowel de auto, de fiets en het openbaar vervoer. Het bussysteem wordt doorgezet in de nieuwe gebieden waarbij, veel meer dan voorheen, de aandacht uitgaat naar inpassing in de stad. Daarnaast wordt het hoofdfietsnetwerk op orde gebracht. De sociale veiligheid op fietspaden wordt vergroot met speciale aandacht voor fietspaden tussen de stadsdelen. Ook wordt ingezet op het stimuleren van fietsen bij mensen die weinig fietsen en wordt ingezet op goede stallingmogelijkheden voor de fiets. De voetganger wordt onder andere bediend met goede looproutes van en naar het openbaar vervoer en stedelijke voorzieningen.