'Mooi idee, maar of het verstandig is?'CDA ziet Almere als Senior City

12 november 2008 08:00

ALMERE - Het CDA Almere is van mening dat de gemeente Almere meer senioren proberen naar de stad moet trekken. De 65-plussers vormen volgens de partij een aantrekkelijke doelgroep om in Almere te huisvesten, maar zijn hier ondervertegenwoordigd. Twee actieve senioren, Dily Damhuis (68) en Henk van de Hesseweg (77) geven hun reactie op het voorstel.


"Het is een mooi idee," vindt Dily, "maar dan moet de gemeente wel het een en ander veranderen in de stad. Ze zouden de subsidiepotjes beter moeten verdelen. Nu gaat 90 procent naar jongeren en wij ouderen grijpen vaak mis." Dily danst met een aantal ouderen in Corrosia. "Onze dansgroep kreeg geen cent subsidie." Een ander aandachtspunt vindt Dily de bereikbaarheid van het stadshart. "Wij zelf hebben niet zo'n probleem om er te komen, onze benen brengen ons er wel. Maar rollators en scootmobielen zie je er niet snel." Henk zegt lachend: "Die 'oprit' van het stadhuisplein naar het stadshart toe. Welke idioot heeft dat bedacht? Zo hoog en ontoegankelijk."

Toejuichen

Het CDA vindt verder dat de gemeente bij het uitvoeren van het woningbouwprogramma zich meer op de wensen van senioren moet richten. In Almere is namelijk slechts 8 procent van de bevolking 65 jaar of ouder. Landelijk ligt dit gemiddelde op 14 procent. Senioren van buiten Almere kunnen dan actief worden benaderd om zich in Almere te vestigen. Henk: "Dat zou ik toejuichen. Maar dan wel woongemeenschappen creëren voor ouderen, waar ze zelfstándig én bij elkaar kunnen wonen. Dan zit je met gelijkgestemden in een heel prettige omgeving."
Volgens Dily is Haven de meest ideale plek voor senioren. "Vrijwel allemaal laagbouw en geen gekke heuvels zoals in het stadshart."
Lees verder op pagina 5