Motie voor fysieke raadsvergaderingen haalt het niet

20 mei 2020 09:45

ALMERE – De PVV en de SP pleitten er dinsdagavond bij de gemeenteraad voor om met onmiddellijke ingang, binnen de grenzen van wat mogelijk is, weer fysiek te vergaderen. "Politiek bedrijven via zo'n blikken doos werkt gewoon niet", stelde Willem Boutkan van de PVV. Een ruime meerderheid stemde echter tegen de motie.

De online vergadering begon dinsdagavond technisch enigszins haperend, wat de PVV en SP sterkte in hun standpunt. "Van dit gedoe word ik niet vrolijk", verzuchtte Ton van den Berg (SP). Meerdere raadsleden beaamden dat fysiek vergaderen prettiger werkt, maar aan de motie zou moeten worden toegevoegd dat raadsleden die niet fysiek aanwezig kunnen zijn vanwege corona, online moeten kunnen meedoen. Ook was niet helemaal duidelijk of het voorstel tot fysiek vergaderen alleen de grote onderwerpen of een algemene norm betrof.

"Bij grote onderwerpen, zoals de Floriade, wordt inmiddels al fysiek vergaderd. Dat heeft het presidium al ingevoerd, dus wat is dan de toegevoegde waarde van deze motie nog?", vroeg Erik Theunissen van de PvdA. "De motie is ingehaald door de realiteit."

Boutkan en Van den Berg besloten de motie te herschrijven, maar alsnog redde deze het niet (met 33 tegen 11 stemmen). Wellicht ook vanwege de persconferentie van het kabinet dinsdagavond, waarbij verdere versoepeling van de coronamaatregelen werd aangekondigd. Zo mogen in alle gebouwen die publiek toegankelijk zijn vanaf 1 juni maximaal 30 mensen bij elkaar komen, exclusief personeel en met inachtneming van de 1,5 meter afstand.