MS Fonds zoekt zevenhonderd vrijwilligers

24 augustus 2011 05:00

ALMERE - Het Nationaal MS Fonds zoekt zevenhonderd nieuwe vrijwilligers in Almere voor de MS Collecte. “Tot nu toe zijn er negentig collectanten, maar dat is niet genoeg om bij iedere voordeur aan te bellen”, zegt Marga Broodwinner, één van de coördinatoren van de collecte in Almere.


“Om bij alle 190.000 inwoners aan te bellen moeten er eigenlijk ruim 790 collectanten zijn”, vervolgt Marga Broodwinner. Multiple Sclerose (MS) is een chronische ziekte van het centrale zenuwstelsel en geen spierziekte zoals veel mensen denken. Men weet nog niet hoe Multiple Sclerose ontstaat, er is nog geen genezing mogelijk. Er is nog heel veel onderzoek en dus geld nodig.
Het Nationaal MS Fonds is actief op de gebieden voorlichting, coaching én onderzoek en bundelt zo de krachten in de strijd tegen MS. Het Nationaal MS Fonds is hierdoor een fullservice-organisatie op het gebied van MS, waar zowel mensen met MS en hun naasten als MS-professionals en geïnteresseerden terecht kunnen.
De MS-collecteweek is van 21 tot en met 26 november. Meer informatie? Neem contact op met Marga Broodwinner, broodwinner@hotmail.com of 010-5919839, www.mscollecte.nl.