Na West ook ontwikkelingsplan Cascadepark-Oost

04 juli 2007 09:37

ALMERE - Onlangs is het ontwikkelingsplan Cascadepark-West in Almere Poort vastgesteld. Het college stelt de raad nu voor het ontwikkelingsplan Cascadepark-Oost vast te stellen. Cascadepark-Oost zal, net als West, een duurzaamheidspark worden.


Cascadepark-Oost is een werklocatie in een groene, campusachtige, omgeving. Het totale programma beslaat 45.000 vierkante meter kantoren, maximaal 25.000 vierkante meter maatschappelijke voorzieningen, waarvan het al gebouwde Groenhorstcollege er 17.000 van beslaat, 600 vierkante meter (semi-)commerciële voorzieningen en tot slot 256 woningen, waarvan de helft sociale woningbouw.
Andere invulling

Het landschappelijke ontwerp van Cascadepark-West wordt doorgezet in Oost, dus met de groene slinger (dat is de honderd meter brede strook met bomen, speel- en picknickweiden en brede paden omzoomd door water) met daarin bouwkamers. In Oost zijn de kamers bestemd voor kantoren en een onderwijsinstelling, gecombineerd met een transparant parklandschap met andere typen bomen dan de zomerlinden uit West.
Modern en duurzaam

Cascadepark Oost is, net als West, aangewezen als 'Proeftuin Nieuw Flevolands Peil (NFP). Het NFP is een 'afsprakenkader voor goed bouwen en prettig wonen in Flevoland', waaraan de provincie, de zes gemeenten, Natuur en Milieu Flevoland, de Stichting Duurzaam Flevoland en nog tientallen organisaties zich hebben verbonden. Ook Cascadepark-Oost wordt zodoende een 'etalage van duurzaamheid'.
Prijsvraag

De uitgifte begint dit jaar. De bouw van de kantoren en onderwijsinstelling begint vanaf 2008, het zuidelijke woonveld in 2009 en de noordelijke woonvelden vanaf 2012. De uitgiftestrategie moet nog uitgewerkt worden. Wel is in het ontwikkelingsplan opgenomen dat twee (prominente) kantoorvelden in een prijsvraag worden uitgegeven, evenals voor het woonprogramma. Ook zal collectief opdrachtgeverschap mogelijk zijn.