Natuurmonumenten maakt natuurlandschap bij Randstad

15 februari 2012 06:00

ALMERE - Het project de ‘Marker Wadden’, ecologisch herstel van het Markermeer en IJmeer, heeft een bijdrage van 15 miljoen euro uit het Droomfonds van de Postcodeloterij gewonnen. Met deze bijdrage wil Natuurmonumenten aan de rand van de Randstad een schitterend natuurlandschap tot stand brengen.


Met een oppervlakte van tienduizend hectare is dit het grootste natuurontwikkelingsproject van Nederland. De provincies Noord-Holland en Flevoland zien de ontwikkeling van de Marker Wadden als een significante stap om de natuur in het Markermeer en IJmeer te verbeteren. Ook versterkt het initiatief de internationale aantrekkingskracht van het Markermeer als omgeving van Hoorn, Enkhuizen en Lelystad.

Ecologisch herstel Markermeer

Gedeputeerde Ruimtelijke Ordening van Flevoland, Anne Bliek: “Ik vind dit een prachtig voorbeeld van een project waarbij de overheid en private partijen elkaar vinden en versterken. Natuurmonumenten pakt de handschoen op voor het nodige ecologisch herstel van het Markermeer. Rijk, provincies en gemeenten zijn nu aan zet om samen de ecologie op orde te brengen, waardoor er ruimte ontstaat voor economische ontwikkelingen.”
Gebiedsgedeputeerde Markermeer-IJmeer van Noord-Holland, Joke Geldhof: “Dit initiatief voor een grootschalig wetland doet recht aan het oude zuiderzeekarakter van het gebied, toen er nog sprake was van eb en vloed en natuurlijk droogvallende gebieden.”
Eerste stap

De afgelopen decennia is er nauwelijks geïnvesteerd in het behoud en de ontwikkeling van de kwaliteiten van het Markermeer en IJmeer. Met als gevolg dat de ecologische kwaliteit al jaren achteruit loopt vanwege problemen met de slibhuishouding en een tekort aan natuurlijke land-waterzones. De afgelopen jaren is door de regio gewerkt aan een nieuwe visie op het gebied met daarin een belangrijke plaats voor natuurontwikkeling. Dit wordt de eerste stap in de daadwerkelijke uitvoering.