Nieuw bestemmingsplan voor wijken

16 december 2009 07:33

STAD - De gemeente gaat het bestemmingsplan voor de Film-, Park-, Dans-, Verzetswijk en het Lumièrepark herzien. De huidige bestemmingsplannen zijn ouder dan tien jaar en volgens de gemeente aan herziening toe.


In het nieuwe bestemmingsplan zijn een aantal nieuwe initiatieven en functiewijzigingen opgenomen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de kantorenstrook bij NS-station Parkwijk, die mede wordt bestemd voor maatschappelijke doeleinden. Voor de bestaande maatschappelijke voorzieningen in het Ebenezer Howardpark en het Laterna Magicapark is in het nieuwe plan enige uitbreiding mogelijk. Verder zijn voor individuele woonwensen of kleinschalige activiteiten aan huis in dit plan de mogelijkheden verruimd.
In de directe omgeving van de buurtcentra kan via een wijzigingsbevoegdheid de bestemming van een aantal woningen van wonen veranderd worden naar werken. Voor een beperkt aantal hoekwoningen/bedrijfsruimten die langs ontsluitingswegen liggen is de bestemming ruimer geformuleerd. Deze locaties zijn geschikt om gebruikt te worden voor zowel wonen als werken. De meeste locaties zijn al in gebruik als bedrijfsruimte. De locaties zijn op een plankaart aangegeven. Voor het Lumièrepark geldt dat een aantal wijzigingen mede het gevolg zijn van een uitspraak van de Raad van State in 2006. Het voorontwerp wordt op korte termijn vrijgegeven voor inspraak en vooroverleg met betrokken instanties. De gemeenteraad moet nog akkoord gaan met de wijzigingen.