Nieuw bustraject Veluwsekant West

16 februari 2010 11:14

VELUWSEKANT - Het busbaantraject langs de Veluwezoom komt er. De huidige route, over het bedrijventerrein Veluwsekant West, zorgt voor veel drukte en vertraging.

Om het nieuwe traject aan te kunnen leggen moet eerst het bestemmingsplan gewijzigd worden. Hiervoor is een wijzigingsplan vastgesteld. Het wijzigingsplan heeft betrekking op het gebied tussen bedrijventerrein Veluwsekant West, de A6 en de Veluwedreef. Het nieuwe traject takt af van de bestaande busbaan die vanuit Filmwijk over het bedrijventerrein voert. Daar waar de bestaande busbaan afbuigt naar het westen, richting 't Oor, slaat het nieuwe traject af naar de Veluwedreef. De aansluiting op de Veluwedreef komt ter hoogte van de oprit naar de A6 richting Amsterdam.
Het ontwerp wijzigingsplan heeft tot en met 11 januari ter inzage gelegen, maar er zijn geen bezwaren ingediend. Daarom is het wijzigingsplan nu vastgesteld. Het vastgestelde wijzigingsplan wordt zes weken ter inzage gelegd bij de balie Vergunningen, Toezicht en Handhaving in het stadhuis.