Nieuw bustraject Veluwsekant West

27 november 2009 08:00

VELUWSE KANT - De gemeente gaat een nieuw vrij busbaantraject aanleggen langs de Veluwezoom. De huidige route, over het bedrijventerrein Veluwsekant West, zorgt voor veel drukte en vertraging.


Om het nieuwe traject uit te kunnen voeren moet eerst het bestemmingsplan gewijzigd worden. Hiervoor is een ontwerp wijzigingsplan voorbereid. Het wijzigingsplan heeft betrekking op het gebied tussen bedrijventerrein Veluwsekant West, de A6 en de Veluwedreef. Het nieuwe traject takt af van de bestaande busbaan die vanuit Filmwijk over het bedrijventerrein voert. Daar waar de bestaande busbaan afbuigt naar het westen, richting 't Oor, slaat het nieuwe traject af naar de Veluwedreef. De aansluiting op de Veluwedreef komt ter hoogte van de oprit naar de A6 richting Amsterdam.
Het wijzigingsplan wordt zes weken ter inzage gelegd bij de balie Vergunningen, Toezicht en Handhaving in de B-passage van het stadhuis. In deze periode kunnen belanghebbenden bij het college van B en W van Almere zienswijzen indienen.