Nieuw systeem voor woningtoewijzing

17 december 2009 10:29

ALMERE - Er komt een nieuw systeem voor woningtoewijzing waarbij de inschrijfduur niet langer het enige criterium zal zijn. Dat is naar aanleiding 'Evaluatie Convenant Woonruimteverdeling 2007', dat is opgesteld door de gemeente in samenwerking met de woningcorporaties.


Het Convenant Woonruimteverdeling 2007 bevat de afspraken tussen de gemeente en woningcorporaties in Almere over de verdeling van sociale huurwoningen. Bij de evaluatie van het Convenant blijkt dat de afspraken grotendeels zijn nagekomen. Een belangrijke conclusie is dat er in het huidige Convenant uitgegaan wordt van een ruim aanbod, terwijl er juist te weinig sociale huurwoningen beschikbaar zijn.

Nieuw toewijzingssysteem

Dit is reden om een nieuw en rechtvaardiger systeem voor woningtoewijzing te ontwerpen, waarbij de inschrijfduur niet langer het enige zal criterium zijn. In plaats daarvan wordt gezocht naar een toewijzingssysteem dat ook recht doet aan inkomen en urgentie van de woningzoekende. Er zal - meer dan nu het geval is - voorrang worden gegeven aan huishoudens met een laag inkomen (onder de huurtoeslag-grens), omdat een groot deel van deze huishoudens is aangewezen op een sociale huurwoning. In de evaluatie komt ook naar voren dat de mogelijkheden voor mensen die snel een woning nodig hebben te beperkt zijn. De urgentieregeling is erg streng en het snelzoeksysteem functioneert niet goed. In het nieuwe systeem wordt de urgentieregeling uitgebreid.