Nieuwe bijstandswet heeft minder gevolgen voor minima dankzij CBA

11 januari 2012 06:00

STAATSLIEDENWIJK – In buurthuis ’t Kardoes aan de J.G. Suurhoffstraat 45 wordt tijdens de eerste Beraadsgroep van het Cliënten Beraad Almere (CBA) van dit jaar gesproken over de wijzigingen in de Wet werk en bijstand, die 1 januari zijn ingegaan. Donderdag 12 januari om 13.00 uur zal Sjaak Rijk, kwaliteitsadviseur bij Sociale Zaken Almere, uitleggen wat er allemaal veranderd is.


Het huishoudinkomen is een van de meest opvallende veranderingen in de Wet werk en bijstand. Familieleden die elkaar helpen door bij dreigende dakloosheid onderdak te bieden, zullen ook verantwoordelijk worden voor alle eerste levensbehoeften. Een meerderjarige zoon of dochter zonder inkomen, die tijdelijk bij vader en moeder intrekt, heeft sinds 1 januari 2012 geen eigen recht meer op bijstand.
Dankzij de nieuwe wet zal de doelgroep voor het Almeerse minimabeleid ineenschrompelen. Door een advies van het CBA hoeven ouders met een bijstandsuitkering en inwonende studenten met een bijbaantje niet te vrezen dat ze een deel van de bijstand kwijtraken. CBA-secretaris John van der Pauw: “Anders zouden ouders die leven van een bijstandsuitkering wel heel goed nadenken voordat ze besluiten een meerderjarig kind in huis te nemen. Als de maatregel in Almere zou worden doorgevoerd, jaag je kinderen natuurlijk het huis uit. En het werkt fraude in de hand; waar je dan weer handhavers voor nodig hebt.”

Beraadsgroep

De Beraadsgroep wordt maandelijks georganiseerd door het CBA en is bedoeld voor mensen met een laag inkomen, maar ook voor hulpverleners of geïnteresseerden die meer willen weten over een bepaald onderwerp. Het kan over verschillende onderwerpen gaan: de bijstandswet, woonruimteverdeling of belasting.
Belangrijke opmerkingen van deelnemers aan de Beraadsgroep worden in het Cliënten Beraad Almere besproken. Het CBA vergoedt elke deelnemer drie euro voor gemaakte onkosten en zorgt voor een kop koffie of thee.