Nieuwe gevelverlichting Flevoziekenhuis

02 februari 2010 09:49

STAD CENTRUM - Het nieuwe logo van het Flevoziekenhuis staat prominent op de gevel. Jeltje Schraverus en Rik Riemens (raad van bestuur) deden tijdens de nieuwjaarsreceptie, in het bijzijn van honderden medewerkers en zorgpartners, het licht van het nieuwe logo aan.


Het nieuwe beeldmerk van het Flevoziekenhuis is opgebouwd uit verschillende bollen. Deze bollen staan symbool voor de verschillende onderdelen van het ziekenhuis. Ze staan gerangschikt in een moleculenstructuur.
2009 was voor het Flevoziekenhuis het jaar van de groei, zo laten de cijfers zien. Het ziekenhuis behandelde meer patiënten, het aantal medewerkers groeide van 1.461 naar 1.800 en het aantal specialisten van 117 naar 131. Ook de kwaliteit van de zorg is sterk gegroeid. Jeltje Schraverus: “We hebben in 2009 de banden met onze partners sterk aangehaald. Daar zijn mooie dingen uitgegroeid waar onze patiënten baat bij hebben. De samenwerking met het AMC nam dit jaar een vlucht. Nadat al eerder de radiotherapie voor kankerpatiënten hier van start is gegaan, zijn in 2009 de chirurgen van het AMC en Flevoziekenhuis gaan samenwerken en werkt een klinisch geneticus in beide ziekenhuizen.”
Met Zorggroep Almere was en is het Flevoziekenhuis op veel terreinen actief. “De Spoedpost draait nu een jaar en de voorbereiding voor het verpleeghuis binnen de ziekenhuismuren is in volle gang.”

AD Top-100
Een hoogtepunt voor het ziekenhuis in 2009 was de 29ste positie in de AD Ziekenhuis Top-100. Schraverus ziet deze positie - een stijging van 68 plaatsen - als een beloning voor de medewerkers voor keihard werken aan kwaliteit. “Het maakt duidelijk dat patiënten hier op goede zorg kunnen rekenen. Kwaliteit en veiligheid zijn inmiddels stevig verankerd in ons beleid, want de 29ste plaats schept verwachtingen.”