Nieuwe regels subsidies sportloket

06 mei 2010 21:03

POORT - De gemeente heeft de nieuwe regels voor het Sportloket Almere 2010 vastgesteld. Uitgangspunt bij het opstellen van deze regels is het zoveel mogelijk beperken van de administratieve lasten voor de sportverenigingen en de gemeente.


Op grond van deze regels kunnen sportverenigingen in aanmerking komen voor subsidies voor sportopleidingen, talentontwikkeling kernsporten en voor subsidies om het sporttechnisch niveau van teams te verbeteren.
Na vaststelling van de nieuwe regels ontvangen de sportverenigingen bericht over de mogelijkheid voor het aanvragen van subsidies bij het sportloket. Met de komst van de nieuwe regels vervallen de huidige regels voor de sportsubsidies. De gemeenteraad moet zich nog buigen over de nieuwe regels.