Nieuwe spin in het (Havense) web gezocht

30 september 2009 07:00

MEENTEN EN GRIENDEN - "Alleen tussen zes planken krijgen ze mij de wijk uit." Dat is wat Edo van Tienen, de voorzitter van Bewonersvereniging Grienden en Meenten (BGM) in deze krant aangaf eind vorig jaar. Nu gaat hij toch vertrekken, niet vanwege de buurt maar vanwege een nieuwe liefde. De vereniging is daarom op zoek naar een nieuwe vrijwilliger die zich voor tal van zaken in wil zetten.


Het vertrek van Van Tienen heeft natuurlijk wel gevolgen voor de vereniging, waarvoor hij zowel voorzitter als secretaris was de afgelopen jaren. "Ik vind het erg vervelend de vereniging op deze manier achter te moeten laten, maar volgens de statuten mag alleen iemand die in de Grienden of de Meenten woont lid zijn van de vereniging." Daarom probeert Van Tienen via deze oproep bewoners enthousiast te maken om zijn werkzaamheden voor de vereniging over te nemen. "Natuurlijk verdwijn ik niet helemaal uit beeld. Ik zal de activiteiten rond de graffitiwand, per slot van rekening een beetje mijn kindje, blijven organiseren." Daarnaast kan het bestuur van BGM altijd op hem terugvallen. Bevlogen gaat hij verder: "Een goede sterke, maar vooral actieve vereniging is van groot belang om een wijk leefbaar te houden. We bestaan namelijk niet alleen voor feestjes of de korting op abonnementen, maar ook onderhouden wij de contacten met onder andere de gemeente, de politie en de grootste verhuurder in de wijk, GoedeStede."
Niet voor ieder wissewasje wat mensen zelf op kunnen lossen is Van Tienen te porren. "Maar wel als mensen geen gehoor vinden of de weg niet weten te bewandelen. Naast deze contacten hebben we ook diverse projecten lopen met de scholen in de wijk, zoals het tuinenproject en het huishoudelijke hulpproject van ProAlmere. Verder zijn wij ook een informatieloket voor de hele buurt."
Kortom, een bestuursfunctie bij de vereniging, in welke vorm dan ook, is enorm leuk en dankbaar werk. Niet iets wat je alleen hoeft te doen, we hebben een geweldig team van bestuursleden, waar ik met moeite afscheid van neem."
Belangstelling of vragen: secretariaat@griendenenmeenten.nl of 06-51517119.