Nieuwe stijging kosten Floriade met 15 miljoen euro

08 april 2021 13:40

ALMERE – De Floriade BV houdt bij de gemeente opnieuw de hand op voor nieuw geld. De inrichting van het Floriadeterrein kost 22 miljoen waar 7 miljoen was gereserveerd. Hierdoor zou een fors tekort ontstaan. Het college zegt 'buitengewoon ontstemd' te zijn en voelt zich 'overvallen'.

"Wij zijn geschrokken van deze informatie en hebben hierover op donderdag 1 april een eerste overleg gevoerd met de Raad van Commissarissen van de Floriade BV. De Raad van Commissarissen bleek op dezelfde dag te zijn geïnformeerd als de gemeente", aldus het college in een brief aan de raadsleden.

Overleg

Afgelopen vrijdag heeft een overleg tussen onze gemeentelijke organisatie en de directie van de Floriade BV plaatsgevonden om te begrijpen hoe de kostenraming door de Floriade BV tot stand is gekomen. Tweede Paasdag is een vervolggesprek met de Raad van Commissarissen gevoerd. 'Wij hebben hun gevraagd om beter uit te leggen waar dit geld voor nodig is en welke keuzes hierin nog zijn te maken. Daarnaast willen wij weten wanneer (delen van) deze informatie binnen de Floriade BV bekend waren en wat met die informatie is gedaan. Ook willen wij weten of vergelijkbare problemen kunnen spelen bij andere onderdelen in de begroting. Daarnaast hebben wij de Floriade BV gevraagd of deze situatie aanleiding geeft om maatregelen te nemen in de organisatie.'

Overvallen

'Wij voelen ons overvallen door het nieuws van de Floriade BV en zijn daarover buitengewoon ontstemd', aldus het college. 'Op dit moment hebben wij op veel vragen nog geen antwoord gekregen.'
De komende weken gebruikt de Floriade BV voor haar onderzoek en uitleg. Wij zullen vanuit de gemeente hier scherp op meekijken. 'Wanneer er inderdaad extra geld noodzakelijk is, zullen wij uw raad hierover een beslissing vragen door middel van een raadsvoorstel. Wij willen dit zo snel als mogelijk doen, maar wij willen u ook een volledig beeld kunnen geven. Wij willen graag op de kortst mogelijke termijn met u in gesprek.'

Reacties uit de politiek (Door Robert Mienstra en Marcel Beijer)

VVD

Colette Holter van de VVD is 'pissed' over het nieuws. "Dit is vreselijk nieuws. De Floriade BV houdt haar handje op, maar kan wat ons betreft beter zelf op zoek gaan naar dekking. Bovendien vraag ik me af waar die 15 miljoen extra voor nodig is. Het gaat om een tijdelijk terrein...."

Leefbaar Almere en PvdA

Kees Ahles van Leefbaar Almere is verbijsterd en vol ongeloof. "Hoe kan het dat dit nu pas voren komt? Hoe lang is/was dit al bekend bij de directie? Is het geld echt nodig? Komt de BV zelf ook met oplossingen of vragen ze simpel om meer geld? Is er nog meer wat we niet weten? Enzovoort. Het is nog vers. De PvdA begrijpt niets van het verzoek van de BV. "Het gaat hier niet bepaald om een afrondingsverschil. Waar is dat geld voor nodig en kan het op een andere manier worden gefinancieerd? Het is wat mij betreft nog te vroeg om de Floriade af te blazen. Er moet snel een debat worden gevoerd waarin we duidelijkheid krijgen. En dan moeten we een beslissing nemen of dit de druppel was die de emmer deed overlopen'

PVV

Fractievoorzitter Toon van Dijk van de PVV toont zich op Twitter verbaasd dat de gemeente, als 100% aandeelhouder van de Floriade BV, zich overvallen voelt door het verzoek om meer geld. 'Hou op! Totale incompetentie van dit college. Dit krijg je als je de noodsignalen van de PVV negeert.'

ChristenUnie, D66 en GroenLinks

Coalitiepartij ChristenUnie zegt 'zeer teleurgesteld en geschokt' te zijn. Hans van Dijk: 'De fractie is ronduit boos over de hoogte van het bedrag en vindt het meer dan teleurstellend dat de BV ons daar nu pas mee confronteert. Verder zijn wij zeer verbaasd over het tijdstip waarop de directie en de Raad van Commissarissen met deze vraag is gekomen, elf maanden voor de start van de Floriade. Zij zijn in onze ogen geheel verantwoordelijk voor de goede organisatie en informatie. Ons vertrouwen is hierdoor zeer geschaad."
Jan Lems (D66) "We zagen dit niet aankomen. Ik ben drie keer zo verrast als het college zegt te zijn. Bijzonder onaangenaam, dit." Jaap Steenkamer (GroenLinks) is ook geschrokken van de tegenvaller. "Het is een groot bedrag en een groot probleem. Ik wil graag een uitwerking waar dit bedrag precies in zit."

NIDA en PvdD

Hassan Buyatui van NIDA Almere schrijft 'niet meer!' via Twitter. 'NIDA heeft zich ingespannen voor realisatie evenement conform advies bestuurlijke verkenner (mei 2020) en de bijbehorende geactualiseerde kernboodschap en gevalideerde financiële consequenties (juni 2020). Niet meer!' Ook Jesse Luijendijk (Partij voor de Dieren) is ontstemd. 'College is compleet het overzicht, de controle en de regie kwijt! Floriade is stuurloos en directie doet waar ze zin in heeft. Dit kan zo niet langer! Wanneer is het ook voor de coalitie genoeg?'

SP, AP/OPA en Respect: stoppen met Floriade

Hans Everhard van de SP was al klaar met de Floriade en onderstreept dat nog eens. 'Stoppen nu met Floriade en direct geplande woonwijk ontwikkelen. Woningen hebben we nodig, de Floriade niet!' Dat geldt ook voor Respect Almere. René Eekhuis: 'Dramatisch, wat een onkunde. Begin maar aan de woonwijk daar hebben wij meer aan.' Johan de Leeuw AP/OPA wil niet alleen dat de Floriade stopt, maar ook het college opstapt: "Dit kun je niet maken. We worden financieel helemaal leeg gezogen door de Floriade. Als het college gaat voorstellen om de gemeenteraad hiervoor verantwoordelijk te houden, dan moet je wegwezen."