Nieuwe tarieven voor 2012 naar de raad

30 november 2011 06:00

ALMERE - Het college van B en W stelt de raad voor om de gemeentelijke belastingen en tarieven voor 2012 vast te stellen in de tarievennota. In de Programmabegroting 2012-2015 zijn de belangrijkste wijzigingen in gemeentelijke belastingen en tarieven voor 2012 neergelegd. De tarievennota is een concrete uitwerking daarvan.


Stijging rioolheffing; daling afvalstoffenheffing

Met de opbrengsten van de rioolheffing betalen we het beheer en onderhoud van het riool en de inzameling en het transport van afval-, hemel- en grondwater. De raad heeft in de Voorjaarsnota 2012-2015 besloten ook kosten zoals straatreiniging en (her)straatwerk te verwerken in het riooltarief. Inclusief verrekening van inflatie en sparen voor vervanging stijgt de rioolheffing met 12,40 euro per huishouden.
WOZ en OZB

Door de economische crisis loopt het aantal verkochte woningen fors terug. Dit zorgt voor een lagere verkoopprijs. De WOZ-waarde van woningen is met waardedatum 1 januari 2011 bepaald en gedaald met 2,3 procent; de WOZ-waarde van niet-woningen is gedaald met 3,2 procent. Bij berekening van de OZB-tarieven geldt zoals altijd het weegschaalprincipe: als de WOZ-waarde daalt, stijgt het OZB-tarief. In 2012 stijgen de OZB-tarieven met 3 procent. Het OZB-tarief voor eigenaren van woningen komt daarmee op 0,1277 procent van de WOZ-waarde. Eigenaren van niet-woningen betalen 0,2349 procent en gebruikers van niet-woningen betalen 0,1888 procent van de WOZ-waarde.
Gemiddeld huishouden betaalt minder

Vrijwel alle inwoners van Almere gaan er in 2012 in meerdere of mindere mate op vooruit, ondanks de inflatieverhoging. Dit wordt veroorzaakt door de verlaging van de afvalstoffenheffing als gevolg van de gescheiden inzameling en de wijze waarop de inwoners van Almere hier actief aan meegewerkt hebben.
Reisdocumenten

De Rijksoverheid heeft bepaald dat in 2012 de maximumtarieven van een aantal reisdocumenten wijzigen:
- Het maximumtarief voor een paspoort voor personen van 14 jaar en ouder wordt 48,73 euro.
- Het maximumtarief voor een paspoort voor kinderen tot 13 jaar wordt 40,05 euro.
- Het tarief voor identiteitskaarten voor kinderen tot 13 jaar wordt verhoogd naar 30 euro.