Nieuwe vestiging Open Universiteit in Almere

24 februari 2010 08:00

STAD CENTRUM - Eind april wil de Open Universiteit starten met een 'studiecentrum in opbouw' in de nieuwe bibliotheek van Almere. Vorige week ondertekenden wethouder Martine Visser en Theo Bovens, voorzitter College van bestuur van de Open Universiteit, de intentieverklaring hiervoor.


Theo Bovens: "Met een vestiging in Almere is de Open Universiteit eindelijk fysiek aanwezig in alle provincies van Nederland. Nu moeten Flevolanders nog voor alles naar de studiecentra in bijvoorbeeld Amsterdam, Utrecht of Zwolle."
Wethouder Martine Visser: 'We zijn ontzettend blij met de komst van de Open Universiteit naar Almere. Het is een reuzenstap op weg naar een volwaardige onderwijsleerlijn in Almere van basis- tot en met universitair onderwijs."
Aan de Open Universiteit kan op afstand hoger onderwijs gevolgd worden, zowel bachelors als masters. In een studiecentrum kan men studievoorlichting- en begeleiding krijgen, tentamens afleggen, academische activiteiten ontplooien en andere studenten ontmoeten.

Studiecentrum in opbouw

De Open Universiteit wil in de nieuwe bibliotheek eind april starten met enerzijds een informatie- en adviespunt waar studenten terecht kunnen voor studieadvies en -informatie over de Open Universiteit en anderzijds zal vanuit dit 'studiecentrum in opbouw' diverse academische activiteiten voor studenten georganiseerd worden zoals workshops en het wetenschapscafé.
Na een jaar wordt geëvalueerd of een doorgroei van het 'studiecentrum in opbouw' naar een meer volwaardig studiecentrum van de Open Universiteit mogelijk is. Als een mogelijk volgende stap kan gedacht worden aan een vaste ruimte met tentamenplekken en bijbehorende faciliteiten voor eigen studenten en voor externe examenkandidaten, en aan studiebegeleiding.