Nog steeds dringend tekort aan zorgpersoneel in Flevoland

21 april 2020 00:00

ALMERE – Met de actie Extra Handen voor de Zorg zijn in Flevoland al ruim 500 aanmeldingen van oud-verpleegkundigen en zorgverleners binnengekomen. De organisatie die in Flevoland verantwoordelijk is voor de matching van kandidaten geeft echter aan dat er nog steeds dringend behoefte is aan meer aanmeldingen.

Ondanks de ruim 500 herintreders die zich inmiddels hebben aangemeld, is er voor de komende periode nog steeds een grote behoefte aan mbo- en hbo-verpleegkundigen en verzorgenden IG voor de komende periode. Ook is er op korte termijn vraag naar fysiotherapeuten, ergotherapeuten en diëtisten, omdat mensen die in een zorglocatie herstellen deze zorg nodig hebben voordat ze weer veilig naar huis kunnen. Zowelwerk-CMO Flevoland verzorgt voor Flevoland de matching van de kandidaten aan de vraag naar extra zorgpersoneel van zorgorganisaties. Onder andere extra personeel dat nodig is voor de tijdelijke Covid-centra in Gezondheidscentrum Persperctief in Almere. Mensen met een zorgachtergrond die komende tijd beschikbaar zijn, kunnen zich nog steeds melden via de website www.extrahandenvoordezorg.nl.

Covid-centra

De tijdelijke Covid-centra in Flevoland zijn speciaal bedoeld voor patiënten die na corona-infectie geen ziekenhuiszorg meer nodig hebben, maar nog niet zelfredzaam genoeg zijn om naar huis te kunnen. Ook patiënten met corona die niet naar het ziekenhuis hoeven maar wel intensieve zorg nodig hebben, worden hier verzorgd. Door nu te zorgen voor extra bedden in de Covid-centra kan er op korte termijn een versnelde uitstroom uit de ziekenhuizen plaatsvinden waardoor daar ook weer plek vrijkomt voor nieuwe corona-patiënten

Extra handen

Het platform www.extrahandenvoordezorg.nl is een landelijk samenwerkingsverband van brancheorganisaties, vakbonden, regionale werkgeversorganisaties, beroepsverenigingen, private initiatieven en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Flevoland heeft op dit moment drie tijdelijke Covid-centra: het Dokter Jansencentrum in Emmeloord, het Sint Jansdal Lelystad en Gezondheidscentrum Persperctief in Almere.

Burgemeester Weerwind tijdens een bezoek aan zorghotel Persprectief. (Foto: aangeleverd)