Noordelijke Randstad: schaalsprong noodzakelijk

28 oktober 2009 08:00

ALMERE - Na acht jaar van overleg, onderzoek en planvorming, is de finale aangebroken: medio november besluit het kabinet over de toekomst van de Noordelijke Randstad (Rijksbesluit Amsterdam, Almere, Markermeer - RAAM).


De RAAM-partijen achten een drievoudige Schaalsprong noodzakelijk: op ecologisch, infrastructureel en stedelijk gebied. Zonder deze ingrepen stagneert de ruimtelijke en economische ontwikkeling van de Noordelijke Randstad en zal de internationale positie van dit gebied schade oplopen, volgens de bestuurders die het kabinet oproepen om juist nu, in deze tijd van crisis, een toekomstbestendige keuze te maken.
Vanaf het begin van deze eeuw wordt gewerkt aan plannen voor de ontwikkeling van de Noordelijke Randstad. Almere is daarin van strategisch belang, omdat de stad voldoende ruimte heeft voor een groot aantal nieuwe woningen en arbeidsplaatsen, en zo de druk op het oude land kan verlichten. Wat betreft de infrastructuur, pleit de regio voor een toekomstbestendig netwerk, dat Almere, Amsterdam en Utrecht goed met elkaar verbindt. De aanleg van een IJmeerlijn is noodzakelijk, en ook de bestaande capaciteit van de infrastructuur richting Utrecht moet worden uitgebreid.
Als het kabinet een toekomstbestendig besluit neemt, komt een veelvoud aan ontwikkelingen van de grond. Wethouder Adri Duivesteijn, verantwoordelijk voor de Schaalsprong Almere: "Als het nieuwe land zich niet op een volwaardige manier kan ontwikkelen, zullen de ruimtelijke en economische ontwikkeling op het oude land stagneren."