Nu ter inzage op stadhuisWeguitbreiding Schiphol-Almere stap dichterbij

31 maart 2010 07:00

ALMERE - Alhoewel het kabinet demissionair is, is de 63 kilometer lange autosnelweg tussen Schiphol, Amsterdam en Almere een stap dichterbij gekomen. De weg ondergaat een metamorfose door onder meer de bouw van twee tunnels, een eco-aquaduct en de aanpassing van honderd bruggen en viaducten. Met een investering van 4,2 miljard wordt de centrale verkeersader van de Noordvleugel klaargemaakt voor de toekomst.


De demissionaire ministers Eurlings van Verkeer en Waterstaat en Huizinga van Ruimte en Milieu tekenden vorige week donderdag het ontwerp-tracébesluit. "Het demissionair kabinet pakt vol door met het filevrij maken van ons wegennet. Dit traject is de grootste wegeninvestering van Balkenende IV en verlost de omgeving van Amsterdam voor decennia lang van de huidige files", aldus minister Eurlings.
Het plan is goed ingepast in de omgeving en maakt bovendien de Schaalsprong Almere mogelijk. Er worden twee tunnels aangelegd, één in de A9 bij Amstelveen en één in de A9 Gaasperdammerweg. Verder wordt gebruikt gemaakt van dubbellaags ZOAB (zeer open asfalt beton) en extra hoge geluidsschermen om de geluidseffecten te beperken. Innovatieve middelen zullen worden toegepast om de luchtkwaliteit te verbeteren.
De weguitbreiding omvat de circa 63 kilometer autosnelweg op de A9, de A10, de A1 en de A6. Daarnaast worden vijf grote knooppunten aangepakt en moeten ongeveer honderd bruggen en viaducten aangepast worden. Ter hoogte van Muiden komt een eco-aquaduct in de A1. Op alle fronten is de Noordvleugel van de Randstad in de afgelopen decennia sterk gegroeid. Zowel in economische bedrijvigheid rond Schiphol, als de snelle uitbreiding van Almere. Voor de komende jaren staat nog meer te wachten. De kosten voor dit project bedragen 4,2 miljard euro. De realisatie start medio 2011. Dan wordt eerst de A10-Oost aangepakt. Het gehele project is gereed in 2020.
Vanaf 26 maart ligt het ontwerp-tracébesluit (OTB) gedurende zes weken ter inzage op het stadhuis in Almere. Ook zijn de stukken digitaal in te zien via de site van het Centrum Publieksparticipatie www.centrumpp.nl. Gelijktijdig met het OTB wordt ook het Aanvullend MER (milieu-effect rapport) ter inzage gelegd. Omwonenden en belanghebbenden kunnen in deze periode hun zienswijze naar voren brengen. Die reacties worden meegenomen en afgewogen bij het opstellen van het definitieve tracébesluit.

Zienswijze indienen

Omwonenden en belanghebbenden kunnen gedurende de hele periode van de terinzage legging schriftelijk of mondeling hun zienswijze indienen. Schriftelijke reacties kunnen tot en met 6 mei 2010 gestuurd worden naar Centrum Publieksparticipatie in Den Haag. Het mondeling indienen van een zienswijze is mogelijk op donderdag 15 april in het stadhuis Almere. De exacte locaties en tijden hiervoor staan vermeld op www.centrumpp.nl en op www.schiphol-amsterdam-almere.nl.
Meepraten? Reageer op de stelling

Tevreden met deze ontwikkelingen? Of juist niet? Reageer op de stelling 'Jippie! Nooit meer files!', via www.almeredezeweek.nl of stuur een e-mail naar redactie@almeredezeweek.nl.

IN KADER!!!
Openbaar vervoer

De investeringen in de bereikbaarheid in de Noordvleugel beperken zich niet tot wegen. Voor het gehele traject wordt gewerkt aan een pakket aan openbaar vervoersmaatregelen van honderden miljoenen. Hiervoor verschijnt nog dit jaar een ontwerp-tracébesluit over de spooruitbreiding op het traject Weesp-Lelystad.