Ondernemers Stadshart positief over grootscheepse actie

27 mei 2009 07:00

STAD CENTRUM - De ondernemers van Stadshart Almere hebben zich massaal opgegeven voor eene bijeenkomst in de Burgerzaal van het Stadhuis op dinsdag 26 mei. Enkele dagen daarvoor hadden de winkeliers op mysterieuze wijze een uitnodiging gekregen. De avond was georganiseerd door Almere City Marketing (ACM) en de Ondernemers Vereniging Stadshart Almere (OVSA).


Het is voor het eerst dat zoveel ondernemers gehoor gaven aan een uitnodiging 'in het belang van de toekomst van het Stadshart'. Ongeveer tweehonderd winkeliers en horeca-ondernemers reageerden positief op de uitnodiging, die hen een aantal dagen eerder door een 'mystery guest' was overhandigd. Tot op heden wordt er in het stadshart druk gespeculeerd over de identiteit van dit 'hooggeplaatst persoon'.
Bij het ter perse gaan van deze krant was nadere informatie over de bijeenkomst nog niet beschikbaar. Duidelijk was wel, dat de ondernemers een avond vol verrassingen zou worden voorgeschoteld. Daarnaast zouden ACM en OVSA een zeer aantrekkelijk aanbod in petto hebben, waarmee de ondernemers zich in de nabije toekomst kunnen verzekeren van veel meer bezoekers aan het Stadshart en aan hun onderneming. De cheque ter waarde van € 250,00, die hen tijdens het bezoek van de 'mystery guest' aan het Stadshart was uitgereikt, konden zij ter plaatse verzilveren.