Ondersteuning woonlasten Almeerders maximaal drie jaar

16 november 2011 06:00

ALMERE - Almeerders kunnen straks nog maximaal drie jaar in aanmerking komen voor een uitkering uit het woonlastenfonds. Het woonlastenfonds is een regeling die langdurige Almeerders die leven in minima ondersteunt in de woonlasten.


De raad neemt het definitieve besluit naar verwachting nog in 2011. Het fonds bestaat vanaf 1997. In 2011 geldt voor iedereen die recht heeft nog de gebruikelijke, volledige bijdrage. Daarvoor kan tot 1 december 2011 een aanvraag worden ingediend.
De kosten voor het Woonlastenfonds zijn de afgelopen jaren steeds meer toegenomen. Het totale budget van 500.000 euro per jaar is niet meer toereikend. Daarom wordt een aantal wijzigingen in de verordening voorgesteld. Zo wordt de bijdrage in het tweede jaar met een derde deel verminderd en in het derde jaar met tweederde deel. In het vierde jaar bestaat geen recht meer op de bijdrage. De maatregelen zijn bedoeld om het verhuizen naar een goedkopere woning te stimuleren. Vanaf 2011 kan een ieder die recht heeft nog maximaal drie jaar gebruik maken van de regeling.