Onderzoek in de Molenbuurt afgerond

31 december 2008 08:00

ALMERE - Het onderzoek van woningcorporatie De Alliantie Flevoland en de gemeente Almere over leven in de Molenbuurt in Almere Buiten is afgerond, laat de gemeentewoordvoerder weten. Of er actie ondernomen moet worden in deze buurt, is 'nog niet duidelijk'.


De wijk in Buiten heeft sinds de zogenaamde Molenbuurtmoorden een negatieve publiciteit gehad. De vraag rees dan ook of de buurt afglijdt, of dat het wel meevalt. Martijn Ubink - gebiedscoördinator van De Alliantie Flevoland en stadssocioloog - en Olaf de Koning - beleidsadviseur Almere Buiten van de gemeente en stadsgeograaf - woonden twee weken aan de Rosmolenstraat 65. Ubink en De Koning onderzochten wat de mening van de bewoners is over de buurt. Daarvoor namen zij tijdens hun verblijf zoveel mogelijk persoonlijke interviews af.

Zorg voor de wijk

De Koning vertelt dat de zorg voor de wijk bij veel bewoners speelt. "Er zijn mensen (…) die afval dumpen in het plantsoen en rotzooi op straat zetten. Daar ergeren andere zich weer aan, die de wijk netjes willen houden." Ook is het gevoel van onveiligheid volgens De Koning in de loop der jaren toegenomen. Bovendien zijn er minder contacten in de straat. "Dit laatste zien bewoners niet als iets dat op te lossen is, maar meer iets dat met deze tijd te maken heeft." Een positief punt in de Molenbuurt meldt De Koning is, "dat er veel burenhulp is". En, "echt blij zijn bewoners met de resultaten van het groot onderhoud in de buurt van 2005, …een verbetering voor de buurt."
Tot slot meldt De Koning: "Of we acties moeten doen in de buurt is nu nog niet duidelijk. Er zitten negatieve kanten aan het wonen in deze buurt, maar ook zeker positieve. We weten nog niet welke kant het uit gaat."
De analyse van de gesprekken die de onderzoekers voerden met de bewoners wordt aangevuld met een cijfermatig onderzoek. Binnen welke termijn de definitieve resultaten van dit onderzoek te verwachten zijn, weet de gemeente nog niet.