Ongeloof bij bedrijfsleven over besluit rechterHollandse Brug niet open voor licht vrachtverkeer

13 juli 2007 08:06

ALMERE - De Hollandse Brug wordt niet opengesteld voor licht vrachtverkeer. De rechter wees een verzoek hiertoe, van het bedrijfsleven de EVO, TLN, KNV, Vereniging Bedrijfskring Almere en VNO-NCW/MKB Flevoland, af.


Het besluit om de brug af te sluiten leidt tot grote financiële schade doordat vrachtauto's moeten omrijden en het bevoorraden van winkels in Flevoland en Noord-Holland wordt bemoeilijkt. De afsluiting kost ondernemers naar schatting 160.000 euro per dag.
De organisaties reageren vol ongeloof op het besluit van de rechter om het verzoek van het bedrijfsleven niet inhoudelijk te behandelen omdat volgens hem een spoedeisend belang ontbreekt.
Volgens de rechter kunnen bedrijven zich beroepen op de nadeelcompensatieregeling om financiële schade te claimen. Het bedrijfsleven begrijpt niet waarom ondernemers nu afhankelijk worden gemaakt van deze voor de staat dure oplossing, terwijl Rijkswaterstaat eerder heeft aangegeven dat het vanuit technisch oogpunt mogelijk is om vrachtwagens tot 20 ton op de brug toe te laten.
De organisaties laten het er niet bij zitten. Hun bezwaar wordt nu alsnog inhoudelijk behandeld tijdens een hoorzitting op 25 juli door de bezwaarcommissie van Verkeer en Waterstaat. De organisaties hopen dat deze commissie het verkeersbesluit ongedaan maakt.