Online herinneringsplek Flevoziekenhuis

01 december 2020 13:00

STAD CENTRUM – Jaarlijks staat het Flevoziekenhuis stil bij iedereen die het afgelopen jaar is overleden of wiens leven ingrijpend is veranderd. Dit jaar is er een een online herinneringsplek.

Veel levens zijn dit jaar ingrijpend veranderd. Door corona, een andere ziekte of beperking. Het Flevoziekenhuis herdenkt deze mensen jaarlijks. Vanwege corona gebeurt dat dit jaar online via de website www.flevoziekenhuis.nl/herdenken.

Online herinneringsmoment

De geestelijk verzorgers begeleiden het herinneringsmoment. Zij noemen de namen van overleden dierbaren. Er wordt een gedicht voorgedragen en de pianist begeleidt het geheel met muziek. Leden van de cliëntenraad, de ondernemingsraad en medewerkers van het ziekenhuis leggen bloemen bij de herdenkboom. Deze herdenkboom is speciaal voor deze gelegenheid geplant.

Online herinneringsplek

In deze coronaperiode is het vanwege de maatregelen niet altijd mogelijk om naar het ziekenhuis te komen. Daarom heeft het Flevoziekenhuis een online herinneringsplek ingericht. Op deze online herinneringsplek wordt stil gestaan bij een geliefd persoon, of kan iemand een hart onder de riem worden gestoken, aandacht gegeven voor wat of wie men lief heeft, een kaarsje worden aangestoken, muziek gedeeld, of een bericht en foto's worden geplaatst. De online herinneringsplek is onderdeel van het landelijk initiatief 'Aandacht voor elkaar'.