Online inzage in subsidieverstrekking

07 maart 2012 06:00

ALMERE – Om makkelijker subsidie aan te kunnen vragen heeft de gemeente Almere een openbaar subsidieregister geplaatst op www.almere.nl/subsidiebureau. Almere wil hiermee transparant en zichtbaar maken welke organisaties waarvoor subsidie ontvangen.


In 2011 is de Algemene Subsidieverordening (ASV) van Almere vernieuwd. Belangrijk uitgangspunt in de nieuwe subsidieverordening is het vereenvoudigen van de subsidieaanvraag, meer sturen op de maatschappelijke effecten van de verstrekte subsidie en het transparant en zichtbaar maken van de subsidiestromen.
Almere is in gesprek met de grootste subsidieontvangers om samen manieren te vinden om publiek inzichtelijk te maken welke effecten met de subsidie zijn bereikt. Deze vorm van publieke verantwoording krijgt vervolgens een plaats in het openbaar subsidieregister.
Het overzicht wordt elke maand geactualiseerd. Almere is één van de eerste gemeenten in Nederland met een openbaar subsidieregister.