Onnodige verstoring in Oostvaardersplassen

09 november 2011 06:00

REGIO - De afgelopen week zijn twee dagen lang de grote grazers geteld in de Oostvaardersplassen met behulp van een helikopter die laag over het terrein vloog. De telling werd uitgevoerd door Staatsbosbeheer in opdracht van de Tweede Kamer. De Vogel- en Natuurwacht Zuid-Flevoland hield zijn hart vast. Wat gebeurt er met al die duizenden vogels die zich hier gevestigd hebben om de winter door te komen? Hoe groot is de verstoring?


Eerder was geprobeerd door middel van een handhavingsverzoek aan de Provincie Flevoland het tellen door middel van een helikopter te voorkomen. Want waarom is het mogelijk zonder vergunning het risico te lopen de rust van beschermde dieren (vogels) te verstoren om de grotendeels niet beschermde diersoorten (de grote grazers) te tellen. De Oostvaardersplassen zijn nota bene een Natura 2000 beschermd natuurgebied. Het handhavingsverzoek werd echter afgewezen.
De Vogel- en Natuurwacht hecht grote waarde aan het welzijn van vogels en dieren en Staatsbosbeheer was daarom bereid bij ernstige verstoringen de telling af te breken. De Vogel- en Natuurwacht zal zich sterk maken om te voorkomen dat een vergunning afgegeven wordt of dat er zoals nu zonder vergunning gevlogen wordt. De Vogel- en Natuurwacht is van mening dat er andere, veel betere en bovendien veel goedkopere methodes zijn om de grazers te tellen en werkt hier desgewenst graag aan mee.