Ontwerp entreecluster bedrijvenpark Stichtsekant ter inzage

03 september 2008 07:00

ALMERE - De gemeente heeft ingestemd met het ontwerp voor het bestemmingsplan van het ‘Entreecluster Bedrijvenpark Stichtsekant’. Het entreecluster is een deelgebied van bedrijvenpark Stichtsekant, dat ligt in de hoek van de Waterlandseweg en de A27. Het entreecluster is circa 13 hectare groot en ligt in de noordoosthoek van Stichtsekant, direct aan de oprit vanaf de Waterlandseweg naar de A27 richting Utrecht.


Op het voorontwerp zijn geen inspraakreacties van bewoners binnengekomen. Wel hebben vier ambtelijke instanties gereageerd. Naar aanleiding van deze reacties is een aantal belangrijke beleidskaders opgenomen in het plan, waaronder de Visie Routeontwerp A27 van Rijkswaterstaat en de Nota Mobiliteit van de provincie Flevoland. Deze nota’s zijn belangrijk voor de inpassing van het bedrijvenpark in het polderlandschap en voor de bereikbaarheid van het bedrijvenpark.
Het ontwerp bestemmingsplan ligt van maandag 1 september tot en met maandag 13 oktober ter inzage bij de balie Vergunningen, Toezicht en Handhaving in het stadhuis van Almere. Iedereen kan in deze periode schriftelijk (maar niet per e-mail) of mondeling zijn of haar zienswijze kenbaar maken aan de gemeenteraad. Het college van B&W legt het bestemmingsplan na deze periode ter vaststelling voor aan de gemeenteraad.