Ontwikkeling nodig voor kinderen in het groen

13 mei 2010 20:57

HAVEN - Gebrek aan woningen en voorzieningen en achterstallig onderhoud maken ontwikkeling noodzakelijk. Dat botst echter met de wens van veel bewoners in Haven om het groene karakter van het stadsdeel te behouden.


Een gezellige ontmoetingsplek, een activiteitencentrum en speeltoestellen voor de kinderen zijn hard nodig in delen van Almere Haven. Liefhebbers van groen, rust en ruimte houden angstvallig de grootse plannen in de gaten die de gemeente voor stadsdeel Almere Haven heeft bedacht en die de komende tien jaar worden uitgevoerd.
Het gaat vooral over de Wierden, Sportpark de Wierden, de uitbreiding van de A6 en de Kustzone, rond de havenkom en jachthaven in Almere Haven. Sinds 2007 werkt de gemeente aan de ambitie om Sportpark de Wierden en omgeving te herontwikkelen naar een gebied met woningbouw en andere functies. In 2008 is gestart met een actief participatietraject, waarbij veel bewoners betrokken zijn en daadwerkelijk tot een wijziging in veel gemeenteplannen hebben geleid. Belangenvereniging Houdt Haven Groen bijvoorbeeld is niet tegen elke verandering, maar vindt dat ontwikkeling moet passen in het karakter van Almere Haven.