Ook subsidie voor bouwprojecten in AlmereProvincie ondersteunt groepen particulieren bij woningbouw

29 maart 2010 19:49

ALMERE - De provincie Flevoland verleent Almere 24.000 euro subsidie om woningbouw door middel van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) te stimuleren. Hiermee kunnen groepen een deel van de kosten dekken voor het inschakelen van deskundige begeleiding of het oprichten van een vereniging of stichting. Ook Lelystad en Noordoostpolder krijgen geld.


In Almere gaat het om het project Corsini Due van acht woningen. Per woning wordt maximaal 3000 euro ter beschikking gesteld.
Met Collectief Particulier Opdrachtgeverschap in de woningbouw wil de overheid bereiken dat consumenten meer invloed krijgen op het soort woningen dat wordt gebouwd. De minister van Wonen, Wijken en Integratie stelt hiervoor budget beschikbaar; gemeenten waar de groepen hun woningen willen bouwen, vragen de subsidies bij de provincie aan. Eén van de eisen is dat er in die gemeenten bouwgrond beschikbaar moet zijn voor de plannen.
Gedeputeerde John Bos is blij dat CPO wordt gestimuleerd: "Met deze subsidie kunnen we groepen particulieren ondersteunen bij het realiseren van hun gezamenlijke woonwensen. Bovendien is in het deze tijd van recessie belangrijk dat we de woningbouw een impuls geven."
Collectief Particulier Opdrachtgeverschap is populair. De provincie verwacht dan ook meer aanvragen.