Ook versterking Almeers platteland

20 november 2009 08:00

FLEVOLAND - De provincie wil dat ook het niet-stedelijke deel van de gemeente Almere in aanmerking komt voor Europese subsidie van het Plattelands Ontwikkelingsprogramma (POP2).


Deze Europese subsidieregeling maakt onderdeel uit van het Meerjaren Programma Landelijk gebied met daarin ook subsidieregelingen van het Rijk en provinciaal geld. Met dit geld moet het platteland versterkt worden. De gemeente Almere was als geheel uitgesloten van de subsidie, terwijl er in Almere ook delen zijn die onder het landelijk gebied vallen, zoals de Almeerse kant van het Oostvaarderswold. Dat wordt nu rechtgezet.