Oostvaardersbos ondergaat verjongingskuur

27 april 2011 05:00

ALMERE - Staatsbosbeheer geeft in de komende weken delen van het Oostvaardersbos, in de directe omgeving van het natuurbelevingcentrum de Oostvaarders, een verjongingskuur. In enkele percelen, grenzend aan de parkeerplaats bij het centrum, worden dode bomen verwijderd en wordt een nieuwe generatie bomen en doornige struiken aangeplant.


De doornstruiken, zoals meidoorn en sleedoorn zijn natuurlijke beschermers van de essenbomen die door herten als lekkernij worden ervaren. Door rond de bomen een cordon van deze struiken aan te planten worden ze moeilijk bereikbaar voor de dieren en kunnen ze onbelemmerd groeien. Een deel van het huidige bos is in het verleden aangeplant zonder deze natuurlijke beschermers en heeft de afgelopen jaren te lijden gehad onder de begrazing van herten en paarden.

Effectief

In bosgebieden zoals de Stille Kern in het Horsterwold bij Zeewolde is al veel ervaring opgedaan met de effecten van begrazing met grote grazers in bosgebieden. In deze gebieden zijn de doornstruiken erg effectief gebleken in de bescherming van bomen en wordt het bosareaal geleidelijk groter. Staatsbosbeheer past deze maatregelen daarom ook toe in delen van het Oostvaardersbos. Na de inplant van de jonge struiken wordt het bos met een 'natuurlijk' raster tijdelijk beschermd tegen de grote grazers. Zo krijgt de jonge aanplant tijd om zich te ontwikkelen.
In het bos ten noorden van het Natuurbelevingcentrum worden langs de wandel- en fietspaden dode bomen verwijderd. Dit met het oog op de veiligheid van de recreanten. Door deze verjongingskuur ontstaan na verloop van tijd weer dekkingsmogelijkheden voor de herten en krijgt het Natuurbelevingcentrum haar natuurlijke aankleding terug.
Staatbosbeheer hoopt op begrip voor eventuele overlast.