Oostvaardersbos tijdelijk rustgebied

23 februari 2011 06:00

BUITEN - Staatsbosbeheer heeft dit jaar, net als voorgaande jaren, de toegang in het Oostvaarderbos tijdelijk beperkt tot de fietspaden en de overige verharde wegen. De maatregel is ingesteld om de edelherten in het bos rust te gunnen.


Na overleg met dierenartsen heeft Staatsbosbeheer besloten om het bos bij Almere gedeeltelijk, tijdelijk tot rustgebied te verklaren. Dit betekent, dat zolang de omstandigheden het noodzakelijk maken, de wandelpaden in het bos voor het publiek zijn afgesloten.
Het Natuurbelevingscentrum 'de Oostvaarders', en het doorgaande fietspad blijven gewoon bereikbaar. Het gedeelte tussen de Hugo de Vriesweg en de Oostvaardersdijk is 's ochtends tussen 08.00. en 12.00.uur gesloten. Dit is ter plaatse met borden aangegeven. Vanaf het Jan van den Boschpad, het fietspad langs de Oostvaardersplassen, is het zeer goed mogelijk om de edelherten te zien, die zich nu in het bos terugtrekken.

Welzijn

De voornaamste reden voor de tijdelijke afsluiting, is het feit dat de edelherten zich aanpassen aan de weersomstandigheden. De dieren gaan spaarzaam met hun energie om. Dat betekent dat ze zo min mogelijk bewegen en zo zuinig mogelijk met hun aanwezige vetvoorraad omgaan. Het verstoren van dit natuurlijke overlevingsmechanisme zou het welzijn van de dieren in gevaar brengen.