Op voeten en fietsen naar school

24 september 2008 07:00

ALMERE - De Ichthusschool in Waterwijk heeft afgelopen donderdag meegedaan aan de landelijke 'op voeten en fietsen naar school'-dag.


Onder het toeziend oog van een vertegenwoordigster van Veilig Verkeer Nederland en een woordvoerder van de gemeente werd er op deze dag aandacht van de ouders gevraagd om de kinderen te voet of met de fiets naar school te brengen. Dit om kinderen eigen te maken om deel te nemen aan het verkeer. Niet alleen op deze dag werd hier aan gewerkt, maar ook de dagen ervoor en erna is er bijgehouden via stickers wie te voet of met de fiets naar school gaat.
Er deden nog meer scholen in Almere aan deze actiedag mee. De school met de meeste stickers wint een prijs. Bij de oversteekplaatsen waren bovendien klaar-overs aanwezig en legden de kinderen een fietsparcours op het schoolplein af. Dit parcours werd door een woordvoerder van de gemeente geopend.
Tevens plakte hij samen met onze jongste kleuter de eerste sticker. Vorig jaar kreeg de Ichthus al het verkeersveiligheidlabel. Er is rondom de school al veel gedaan om de veiligheid te verbeteren. Zo zijn er drempels en borden geplaatst en maatregelen getroffen om veiliger te parkeren en over te steken.