'Op weg naar ‘Green City’-modelstad'Almere uitgenodigd voor bidbookfase Floriade 2022

08 februari 2012 06:00

ALMERE - De Nederlandse Tuinbouwraad (NTR) heeft vorige week bekendgemaakt dat Almere een bidbook mag uitbrengen voor Floriade 2022. Almere selecteert zich daarmee voor de organisatie van de wereldtentoonstelling in 2022. In Almere zijn twee locaties genoemd als podium voor Floriade 2022: Weerwaterzone en Oosterwold.


Gemeente Almere en haar Floriadepartners zijn enthousiast over de uitnodiging van de NTR. De kernwaarden van de Floriade (gezondheid, leisure/genieten, innovatie/educatie, economische kracht, groene ruimtelijke ordening en duurzaamheid) sluiten goed aan bij Almere. De komst van de wereldtentoonstelling is een goede verdieping op de ontwikkeling die de stad al doormaakt. Almere wil zich verder doorontwikkelen tot een ‘Green City’ modelstad, waarbij het groen/stedelijke karakter nog meer wordt benut. Alle ontwikkelingen voor de Floriade 2022 moeten hier aan bijdragen, zodat Almere en de regio ook na afloop van het evenement de vruchten plukken.

Investeren in bereikbaarheid

De NTR vraagt om een podium voor ‘een vernieuwende zevende versie van de wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade op Nederlandse bodem’, specifiek gericht op de nationale en internationale tuinbouwsector. In Almere wordt dat podium in de komende decennia, onafhankelijk van de Floriade, gereed gemaakt. Er wordt fors geïnvesteerd in de bereikbaarheid van Almere, zowel over de weg als per spoor. Met de verdubbeling van de snelwegen A6, A1, A9 en A10, de uitbreiding van de Flevolijn en de opening van de Hanzelijn, wordt Almere de best bereikbare stad in de Randstad. Ook de binnenstedelijke bereikbaarheid wordt verbeterd.
Het bidbook moet voor 1 juli 2012 worden ingeleverd bij de Nederlandse Tuinbouwraad. In oktober wordt bekend wie Floriade 2022 mag organiseren.
Meepraten

Wie met de gemeenteraad wil meedenken over de Floriade, kan meedoen aan het raadspanel. De fractie van de PVV wil graag de mening van het raadspanel over een eventuele organisatie van de Floriade. Aanmelden voor het raadspanel kan via www.almere.nl/raadspanel.