Opening Lelystad Airport wederom uitgesteld

31 maart 2020 00:00

ALMERE - De opening van het regionale vliegveld Lelystad Airport wordt wederom uitgesteld, dit keer met een jaar tot november 2021. Door de coronacrisis is er voorlopig helemaal geen regionale luchthaven nodig om vluchten van Schiphol over te nemen.

Dat maakte minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) deze week bekend aan de Tweede Kamer. "Het is duidelijk dat de luchtvaart een van de sectoren is die direct grote gevolgen van de coronacrisis ondervindt. Lelystad Airport dient als overloopluchthaven van Schiphol. Maar gezien het voorgaande zal van overloop vanaf Schiphol dit jaar geen sprake zijn." Schiphol ondervindt momenteel een enorm afname van het vliegverkeer door de coronacrisis en de maatregelen die daarmee gemoeid zijn.

Derde uitstel

Dit uitstel betekent de derde vertraging voor de opening van de luchthaven in Lelystad. Oorspronkelijk zou Lelystad Airport in het voorjaar 2018 geopend worden.

Eerder al werd roet in het eten gegooid door tegenstand vanuit Brussel en de problematiek met het stikstofbeleid. De coronacrisis is de derde kink in de kabel voor Lelystad Airport.

Bij de luchtvaartmaatschappijen op Schiphol gaat volgens de minister in de eerste plaats alle aandacht uit naar de vraag hoe zij zich het beste kunnen voorbereiden op herstel van de operatie, wanneer de situatie dat weer toelaat. "Pas nadat de situatie bij Schiphol genormaliseerd is, kan verder uitvoering worden gegeven aan het regeerakkoord."

Stikstof

Ook bleek deze week dat de overheid bij de stikstofberekeningen voor Lelystad Airport de neerslag van stikstof op natuurgebieden heeft onderschat. Deze ligt wat hoger dan de grens waarboven een natuurvergunning nodig is. Daarom moet er nu eerst wel een vergunning met strenge milieu-eisen komen.

De Commissie voor de milieueffectrapportage en het RIVM hebben samen de conclusie getrokken dat een dergelijke vergunning wel degelijk nodig is.

Zowel het RIVM als de commissie adviseren de minister om voortaan eenduidige instructies te geven voor toekomstige stikstofberekeningen van vlieg- en wegverkeer, zodat zulke fouten niet meer kunnen voorkomen. De minister gaf aan deze raad aan te nemen: "Vanzelfsprekend zal ik deze adviezen direct toepassen bij het afronden van de projectspecifieke beoordelingen van Schiphol en Lelystad Airport."

Economisch herstel

Want dat de minister door wil gaan met de voorbereidingen op de opening van Lelystad Airport, is duidelijk. Van Nieuwenhuizen laat weten: "Om een bijdrage te kunnen leveren aan het economisch herstel zullen de voorbereidingen die nodig zijn voor openstelling van Lelystad Airport, inclusief de natuurvergunning die nodig is door het wegvallen van het Programma Aanpak Stikstof (PAS), voortvarend worden voortgezet."

Tegenstanders

Er klinken echter ook anderen geluiden, namelijk om definitief te stoppen met de luchthaven in Lelystad. Actiegroepen tegen Lelystad Airport, die als eerste aantoonden dat er fouten zaten in de stikstofberekeningen van de overheid, zijn van mening dat de stekker uit de Airport getrokken moet worden. En ook milieuorganisaties laten weten: "Het is nu glashelder dat het vliegveld gewoon een natuurvergunning nodig heeft. Laat uitstel ditmaal afstel zijn. Een extra vliegveld openen middenin de klimaatcrisis is gekkenwerk. We hoeven niet tot 2021 te wachten om die knoop door te haken."

Het derde uitstel voor Lelystad Aiport is een feit. (Foto: Fred Rotgans)