Opinie - De Roef monument?

21 april 2020 00:00

Er is een discussie gaande over de vraag of het voormalige gebouw De Roef in Almere Haven de status van monument moet krijgen. Daarbij worden argumenten aangevoerd als: het eerste gebouw; het was de kroeg; kerkzaal, vergaderruimte en dergelijke. Ik vind dat allemaal geen argumenten om De Roef monument te maken. Het zijn vooral overwegingen van nostalgische aard.

Ik heb die beginperiode ook meegemaakt maar de afweging voor een monument moet vooral liggen in de sfeer van architectonische en culturele betekenis. De Roef heeft inderdaad een tijdje genoemde functies vervuld maar dat was omdat er geen andere accommodatie was. Qua architectuur is het niet bijzonder; het is schuin en bruin, dus zeventiger jaren, maar er zijn betere projecten die in aanmerking zouden kunnen komen voor de status van monument. Zo zou het project Schoolwerf- Rozenwerf – Wittewerf, de eerste sociale woningbouw, ontworpen door Joop van Stigt, een monument kunnen worden. Omdat het qua architectuur en stedenbouw heel typerend is voor de jaren 70. En de Alliantie zou er dan een museumwoning in kunnen maken.

Het valt te hopen dat de eigenaar van De Roef, met ondersteuning van de gemeente en vooral Welstand, op die belangrijke plek aan de Markt, een bijzonder en eigentijds gebouw gaat maken. Zo'n impuls heeft het centrum erg nodig. En dan kunnen wellicht ook een paar andere suggesties worden opgepakt zoals:

• De Meergronden: het lijkt me veel beter om dat ook niet al te beste schoolgebouw, af te breken en nieuwbouw te plegen op het Manifestatieveld bij de jachthaven. Het grote gebied van de huidige school dan gebruiken voor woningbouw in het centrum.

• De winkeltjes aan de Marktgracht aan te kopen en te verbouwen tot woningen/ ateliers. De winkels worden nooit meer wat.

• De gracht rond Corrosia te dem

pen en een vloermuseum maken; dwz. Perspex platen en daaronder verlichting en archeologische vondsten exposeren. (Idee Tjitte Tigchelaar).

• Het voormalige Rabokantoor aan de Kerkgracht aankopen en woningen maken.

• En de ontsluiting via de dijk aan de oostzijde van het centrum eindelijk eens regelen; daar wordt al jaren over gesproken.

• Het gebied rond de flats Dijkmeent /Terpmeent wellicht benutten om patiowoningen te maken; dat woningtype vrijwel in Haven en zou doorstroming van ouderen opgang kunnen brengen.

Is dat allemaal haalbaar? Met een gezamenlijke aanpak van gemeente en woningcorporaties wel denk ik. De gebouwen hebben allemaal een lage economische boekwaarde vermoed ik, en de grond van deze locaties is destijds gratis door de Rijksdienst voor de IJsselmeermeerpolders aan de gemeente geleverd. Almere Haven heeft een langdurige en structurele aanpak nodig. Gemeente en corporaties, vanwege hun woningbezit, hebben grote belangen bij het goed functioneren van dit stadsdeel.

En voor de inwoners van Haven zou er weer een levendig centrum ontstaan.

Jan de Vletter

Jan de Vletter is voormalig directeur van woningbouwvereniging de Alliantie, ex-raadslid voor D66, adviseur CASLA en projectmanager bij de gemeente Almere.

(Foto: Fred Rotgans)