Opinie - Hans van Dijk (ChristenUnie)

12 mei 2020 09:00

Als de klok van...

De iets oudere jongeren zal deze kop nog wel iets zeggen, het is van een lied waarvan de tekst luidt:

Als de klok van Arnemuiden

Welkom thuis voor ons zal luiden

Wordt de vreugde soms vermengd met droefenis

Als een schip op zee gebleven is.

Op 30 april mocht ik in de gemeenteraad een discussie voeren over een versterkte gebedsoproep vanaf Almeerse moskeeën. Een aantal raadsleden en daarna ook op social media maakte de vergelijking met het luiden van kerkklokken. De functie van een kerkklok gaat al eeuwen terug. Het luiden duidde gevaar aan: er was een brand, een storm op komst of denk bijvoorbeeld aan de watersnoodramp waar de klokken luiden om mensen te waarschuwen voor het wassende water. Ook in de huidige tijd heeft het luiden van een klok meer betekenissen; er gaat iemand trouwen, er is een begrafenis of in deze Coronatijd is het een teken van verbondenheid. Verder zijn er ook de stadsbeiaardiers die prachtige muziekstukken spelen op de kerkklokken. Natuurlijk wordt de klok ook geluid om een kerkelijke bijeenkomst aan te kondigen.

De Almeerse moskeeën vinden het een daad van saamhorigheid om versterkt de Islamitische geloofsbelijdenis te laten horen in het Arabisch. Hierin wordt gezegd dat Allah de grootste is en Mohammed de profeet is en dat wij ons moeten haasten om ons te bekeren tot de Islam.

Dit gaat veel verder als het oproepen tot gebed of het aankondigen van een bijeenkomst.

En waarom moet het opeens nu tijdens de Coronacrises en de thuisquarantaine? Waarom in het Arabisch? We willen toch saamhorigheid en integratie in Nederland? Wat zouden de Almeerse bevolking en de gekozen gemeenteraadsleden ervan vinden dat a.s. zondag alle Almeerse christelijke kerken versterkt zouden omroepen:

"God is de grootste God,

Jezus is de zoon van God,

Haast u om te bidden tot God,

Bekeert U want God is uw enige redder"

Persoonlijk denk ik dat er enorme weerstand van inwoners zou komen. Ik respecteer zeer de grondwet, heb er ook een eed op gezworen, en op de vrijheden die deze geeft, maar de wet geeft mogelijk ook interpretatieruimte. Wat is een oproep tot gebed bijvoorbeeld? Het is wellicht aan juristen om dat verder te onderzoeken.

Mijn mening is duidelijk, wat mij betreft mogen alle kerken en ook moskeeën op enige manier oproepen dat een bijeenkomst begint (klok – trompet – trommel of iets dergelijks) maar zonder (versterkte) gesproken boodschap.

Het zal toch niet zo worden dat het lied waarmee ik begon veranderd moet worden in:

Als de Imam van de moskee

Oproept tot gebed

Haasten wij ons allemaal om te komen

Want wij moeten ons bekeren

Hans van Dijk

Fractievoorzitter ChristenUnie Almere

Hans van Dijk (Foto: Aangeleverd)