OpinieEen ander Floriadegeluid

03 september 2019 12:09

René Peeters

De laatste jaren hoor ik bijna alleen negatieve geluiden over de Floriade 2020. Mijn tegengeluid betreft het beknibbelen op het budget van een groots project dat tijdens, maar vooral ook ná het evenement een plek wordt die voor Almeerders en bezoekers van buiten de stad de moeite waard is om naartoe te komen. Een prachtig Arboretum kan generaties lang een genot zijn om in te verblijven. Uitzicht over het Weerwater, een plek waar voortdurend innovaties plaatsvinden, kleine bedrijfjes kunnen ontstaan, culturele evenementen georganiseerd kunnen worden. Neem een voorbeeld aan het Bryantpark in New York.
De investeringen vanuit de gemeente zijn op dit moment beperkt. Het gaat om eenmalig geld (incidenteel) op een jaarlijkse begroting van bijna 1 miljard. Er wordt maar gesproken over grote verliezen, terwijl het gaat om investeringen. Investeringen in de toekomst. Als je investeert in luxe bestrating dan kun je dat verlies noemen of een duurzame investering in de publieke ruimte. Een ruimte waar velen generaties lang van genieten en bovendien onderhoudsarm door de “luxe” kwaliteit. Investeer in ruimte die later multifunctioneel te gebruiken is.
Helaas kijken velen alleen naar de korte termijn. Investeringen, grote uitgaven doe je echter voor de lange termijn. Voor je kinderen, kleinkinderen, de uitwaaierende toeristen in Groot-Amsterdam. Amsterdam beloont initiatieven om toeristen de stad UIT te krijgen. Maak er gebruik van.
“Ja, maar die bezuinigingen die nu nodig zijn?, hoor ik sommige stadgenoten zeggen. Mijn antwoord: Deze investeringen zijn heel goed betaalbaar. Schrijf ze in 20 of 40 jaar af. Wist u dat een gemeente op dit moment GELD TOE krijgt als ze geld leent? Als de gemeente investeert, komen de bedrijven ook. Amsterdam zou, zoals gezegd, ook ruim over de brug moeten komen ivm de toeristenspreiding. Maak er werk van! En het Rijk zal ook ruimhartiger bijdragen als Almere de buidel trekt.
Maar ook de aanhoudende negativiteit in de politiek en pers zorgt voor een afwachtende houding bij potentiële investeerders zoals bedrijven, andere landen en steden.
De op niets gebaseerde negatieve geluiden overstemmen de vele bescheiden Almeerders die graag een mooie, nieuwe, groene, ondernemende, innovatieve stadswijk voor ogen hebben. En overstemmen de al vele honderden vrijwilligers die nu al hard aan het werk zijn om de Floriade tot een succes te maken. Kijk verder dan 2022, gun de volgende generaties een toplocatie in Almere. Gun de stad een veelzijdige plek voor bewoners en bezoekers. Ik hoop op veel enthousiaste reacties, want die hebben nu wel wat ruimte in de pers verdiend.

Ex-wethouder en drager Growing Greenspeld