Opknapbeurt voor oudste wijk

03 december 2008 08:00

ALMERE - De 'Aanpak De Vijf Werven' is een grootschalige opknapbeurt van de oudste wijk van Almere, die geïnitieerd is door woningcorporatie de Alliantie.


Het project bestaat uit vier pijlers: allereerst worden de woningen zelf aangepakt voor groot onderhoud. Daarnaast verbetert de woningcorporatie de woonomgeving aan. Twee jaar geleden heeft de Alliantie het onderhoud van het (openbaar) groen overgenomen van de gemeente. Daardoor kunnen ze nu veel sneller reageren op klachten en wensen van de bewoners. Het motto dat de woningcorporatie daarbij hanteert is: als iemand belt met een klacht moet het de volgende dag opgelost zijn.
Een ander belangrijk aspect van de opknapbeurt in de Werven is bewoners te activeren. Ze organiseren allerlei activiteiten in de wijk, van buitenkunst-exposities tot jeugdactiviteiten. En ook daar neemt de corporatie taken over van de gemeente. Zo hebben ze de bewoners zelf speeltoestellen en bankjes in de openbare ruimte laten uitkiezen.

Imago

Als laatste vindt de Alliantie het belangrijk om het imago van de buurt te verbeteren. Wellicht wel het lastigste onderdeel van het project, omdat het gaat om de perceptie van mensen, aldus de gebiedsmanager van de Alliantie Flevoland. Aan de andere kant zou deze wijk zich er goed voor lenen. Er is veel groen, vandaar ook de investering van de woningcorporatie in Park de Vijf Werven. Hieronder vallen de Rozenwerf, de Parkwerf, de Schoolwerf, de Wittewerf en de Stadswerf in Almere Haven. De komende jaren wil de Alliantie onder andere meer uitstraling geven aan het gebied; de bewegwijzering aanpassen en verbeteren; dagelijks beheer en onderhoud terug in de wijk krijgen. Meer informatie: www.parkdevijfwerven.nl.