Opletten geblazen voor inwoners van Film-, Park-, Dans-, Verzetswijk

31 januari 2010 12:15

ALMERE - Inwoners van Filmwijk, Parkwijk, Danswijk en Verzetswijk kunnen tot maandag 22 februari nog het bestemmingsplan inzien dat invloed heeft op hun wijk en het Lumièrepark.


Er komt een nieuw bestemmingsplan voor Film-, Park-, Dans-, Verzetswijk en Lumièrepark, dat de gemeente op dinsdagavond 26 januari presenteert tijdens een inloopavond in het Helen Parkhurstcollege, Bongerdstraat 1 in Parkwijk, voor het ter perse gaan van deze krant . Dit voorontwerp is een eerste concept van een nieuw bestemmingsplan. Inwoners uit deze wijken en omwonenden zouden een persoonlijke uitnodiging ontvangen van de gemeente. Bij navraag in onder andere Danswijk blijkt dat meerdere bewoners niets ontvangen hebben.

Ter inzage

Voordat het nieuwe bestemmingsplan vastgesteld wordt, kun iedere Almeerder uit de betreffende wijken zijn mening geven. Het plan ligt nog tot en met maandag 22 februari aanstaande ter inzage, bij de balie Vergunningen, Toezicht en Handhaving in het stadhuis. Tijdens deze periode kan iedere geïnteresseerde schriftelijk of mondeling reageren op het voorontwerp.
Reageren kan ook via de post: reactie kunt u sturen naar het college van burgemeester en wethouders van Almere, postbus 200, 1300 AE Almere, onder vermelding van 'voorontwerp Film-, Park-, Dans-, Verzetswijk en Lumièrepark'. Mondeling reageren kan bij de gemeente Almere, via telefoonnummer 036 - 5399911.