Oprichting Almeerse Werkorganisatie

04 mei 2010 14:21

ALMERE -. Er komt een Almeerse Werkorganisatie, die mensen zonder werk moet activeren en zoveel mogelijk zelfredzaam te maken. De Werkorganisatie wordt ondergebracht bij de Tomingroep, die ook de Stichting Kompaan overneemt. De gemeente blijft de regie houden op de re-integratie van haar klanten.


De Almeerse Werkorganisatie biedt mensen met een bijstandsuitkering via gesubsidieerd werk de mogelijkheid op een reguliere baan. Het geld hiervoor is afkomstig van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, en is bedoeld voor re-integratie van mensen met een bijstandsuitkering.
De overname van Kompaan door de Tomingroep wordt in de loop van 2010 afgerond. Naast middelen en activiteiten worden ook de medewerkers van Stichting Kompaan overgenomen door de Tomingroep. Hiermee is gewaarborgd dat de expertise van Stichting Kompaan niet verloren gaat. Om de continuïteit te garanderen wordt er over het jaar 2010 nog één laatste keer een exploitatie subsidie van 3,1 miljoen euro aan Kompaan verleend. De Tomingroep wordt de belangrijkste partner van de gemeente als het gaat om deze complexe groep klanten.