Overleg over sportpark De Wierden

03 augustus 2009 06:20

DE WIERDEN - Momenteel werkt de gemeente Almere samen met het Havenpanel, een vertegenwoordiging van omwonenden en potentiële bewoners, aan de totstandkoming van een stedenbouwkundig plan.


Tijdens dit proces blijkt dat andere ontwikkelingen in Almere Haven steeds meer invloed hebben op de invulling van het plan. Dit zijn ontwikkelingen zoals de verbreding van de A6 en de realisatie van een voorzieningencluster Almere Haven-West aan de rand van De Wierden. Daarnaast leveren de havengesprekken met het Havenpanel nieuwe inzichten op. Deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat het proces om te komen tot een stedenbouwkundig plan meer tijd in beslag neemt.
Het stedenbouwkundig plan voor het sportpark De Wierden wordt in het najaar voorgelegd aan de gemeenteraad. Dit is tweeënhalve maand later dan verwacht werd door het college. Het stedenbouwkundig plan is een ruimtelijk plan van het gebied dat gebaseerd is op uitgangspunten die door het college, raad en Havenpanel zijn vastgesteld.