Pantha Rei, VMBO-Carrousel uitgereikt aan RAO-Almere

15 oktober 2008 07:00

ALMERE - Jeroen en Hans, bezoekers van het Dag Activiteiten Centrum (DAC) Stedenwijk waren vrijdag 19 september als fotograaf en verslaggever aanwezig bij de overdracht van de verantwoordelijkheid voor VMBO-carrousel door Calibris aan de regiegroep Arbeidsmarkt & Onderwijs - Almere.

Door Hans Stuut en Jeroen Bohn

Bij deze extra Regiegroepvergadering schoven veertien mensen aan bij de tafel in de Van Someren Downer-vergaderzaal in het stadhuis. Door Calibris werd een prachtig symbool overhandigd aan de regiegroep. Een schitterende cirkel met daarop een eeuwig draaiend rad op zeer doorbakken zandkorrels, die als het licht er op valt flonkert en waarbij de gedachte werd uitgesproken dat elke korrel symbool staat voor een leerling van het VMBO.
Pantha rei... Het water stroomt en de doorstroming van het VMBO naar het MBO en stageplekken in het kader van Zorg en Welzijn werd op deze wijze fantastisch gestalte gegeven. Deelnemers bij deze bijzondere gebeurtenis waren ondermeer vertegenwoordigers van het ROC, Oostvaarders College, Technocentrum, Calibri, Leren in de Praktijk, diverse bedrijven (gieterij). Opnieuw bleek Almere over de pioniersgeest te beschikken waarop zij positief beoordeeld kan worden.
MatchMaker
MatchMaker Almere richt zich op de afstemming van onderwijs en arbeid in de sector zorg en welzijn van Almere. De kern van het project is het verbeteren van de organisatie van stages en de kwaliteit van de stageplaatsen én het vergroten van het aantal beschikbare stageplaatsen in het MBO. Daarnaast het vergroten van het aantal activiteiten van instellingen ten behoeve van de beroepenoriëntatie voor leerlingen in het voortgezet onderwijs VMBO in de sector zorg en welzijn.
MatchMaker Almere is een project dat verantwoording afdraagt aan de Regiegroep Arbeidsmarkt & Onderwijs van Vereniging Bedrijfskring Almere (VBA), waarin gemeente, bedrijfsleven, zorg- en welzijnsinstellingen en onderwijs zijn vertegenwoordigd.