Parkhuys Almere krijgt pand in eigendom

23 november 2011 06:00

FILMWIJK – Parkhuys Almere is eigenaar geworden van het voorheen in bruikleen gestelde inloophuis. Stichting Roparun Palliatieve Zorg heeft de Roparun inloophuizen in Almere, Apeldoorn en Breda in eigendom gegeven.


De oprichters en de oorspronkelijke bestuursleden van Stichting Roparun Palliatieve Zorg hebben vrijdag 11 november afscheid genomen tijdens het jaarlijkse Roparun Gala. De bestuursleden hebben zich zo’n twintig jaar iedere week ingezet voor de jaarlijkse Roparun en goede doelen, die met de opgehaalde gelden werden ondersteund.
Zij waren het ook die het samen met Athlon en de gemeente Almere mogelijk maakten om het Parkhuys te kunnen openen in 2005.
De overdracht van het pand, waarin Parkhuys Almere is gevestigd, is belangrijk voor de continuïteit van het Almeerse inloophuis. De Stichting Roparun Palliatieve Zorg heeft wel een aantal voorwaarden bij de overdacht van het pand gesteld. Met name de financiering van het onderhoud van het pand in de toekomst vraagt aandacht.
Er verandert niets aan de activiteiten in het Parkhuys. “We zijn heel erg blij dat de toekomst een stevig fundament heeft gekregen”, aldus Katinka van der Linden, directeur van het Parkhuys Almere. “Maar de uitdaging om activiteiten in 2012 op het gewenste peil te houden, blijft.”