Parousia zingt WK-kinderlied

18 juni 2010 14:05

ALMERE - Op de vier WK-zondagen zullen de kinderen tijdens de diensten van Parousia-Almere een WK-kinderlied zingen.


Elke week zal een ander land (en continent) centraal staan. Het begint met Zuid-Afrika, daarna volgen Noord-Korea, Frankrijk en Argentinië. Na het lied wordt ook gebeden voor de landen; niet zozeer voor hun voetbalresultaten, maar voor de moeilijke omstandigheden van veel kinderen in die landen.
De diensten van Parousia-Almere zijn om 10.00 uur in het OVC in Almere Buiten aan de A. Boekenweg 3 of in Het Baken Trinitas Gymnasium aan de Sas van Gentlaan 6. Tijdens de preek is er kinderopvang en na de dienst koffie. De toegang is gratis.
Meer info: Gerard van der Schee 06-22558802 of kijk op www.parousia-almere.nl.