Particuliere basisschool biedt deugdelijk onderwijsBizzie Kids heeft plaats voor leerlingen

15 oktober 2008 07:00

ALMERE - Almere is sinds september een basisschool rijker. Er wordt traditioneel les gegeven, individueel toegesneden op iedere leerling. Dat kan omdat er nooit meer dan vijftien kinderen in één klas zitten. De school is gevestigd in een van de kenmerkende 'torentjes' aan de Sluiskade in Almere Haven. Op donderdag 23 en vrijdag 24 oktober zijn er 'welkomdagen' voor geïnteresseerden.


Directeur Jacqueline Imminga, die in Muziekwijk al jarenlang een BSO (buitenschoolse opvang) met ruim zeventig kinderen draait, organiseert twee speciale open dagen. "Ouders en kinderen zijn op 23 en 24 oktober welkom tussen 10.00 en 12.00 uur en tussen 14.00 en 16.00 uur. Een individueel oriëntatiebezoek afspreken op een ander tijdstip kan ook."
Waarin deze school verschilt van regulier onderwijs? "Kinderen leren hier in hun eigen tempo, ze krijgen alle aandacht", zegt Imminga. "We werken met een vast dagritme en met drie trimesters. Onze vakanties liggen anders. De meeste leerlingen zijn hier van 08.00 tot 18.00 uur, omdat de 'buitenschoolse opvang' hier geïntegreerd plaatsvindt. Iedere dag is er een uur sport en spel, wandelen en/of buiten zijn, want bewegen is belangrijk. En de lunch wordt op school verzorgd, voor alle leerlingen."

Warme omgeving en omgangsvormen

Sfeer, veiligheid en vertrouwen staan hoog in het vaandel. De bevoegde docenten stralen het uit: Bizzie Kids is een warme omgeving voor het kind. "Bij ons geldt: alle kinderen zijn gelijkwaardig, alle kinderen zijn lief en met alle kinderen kunnen we omgaan. Daarbij hechten we enorm aan respect over en weer: luisteren naar elkaar, oplossingen zoeken voor problemen. Maar er is ook een hoog knuffelgehalte."
Op de site www.bizziekids.nl is verdere informatie te vinden.
Bizzie Kids Basic

Sluiskade 30
1353 BV Almere Haven
036-5375600
06-54961743