Partij van de Arbeid (PvdA)Alphons Muurlink

03 maart 2010 06:14

De socialisten van de PvdA vinden dat iedereen meetelt in Almere: de stad moet bruisen door krachtige wijken waarin samen gewerkt wordt en samen geleerd. (Foto: Fred Rotgans)